Trang Chủ Tin tức thời gian thực không người lái Cộng đồng người chơi thời trang Lời khuyên cuộc sống Âm nhạc Đầu tư mạo hiểm Tài chính Lữ đoàn văn hóa Sức khỏe Khách sạn thông minh Trẻ em món ăn Địa ốc Thể thao Xe hơi giáo dục

한국 레크리에이션 의 미덕 이 폭로 되 었 고, 2020 년 영업 이익 에는 735 억 * 박 자금 이 포함 되 어 있다

2021-04-27

一、 한국 오락 미덕 2020 년 매출 1266 억 원, 753 억 매출 허위 보고
     엔 터 테 인 먼 트 미덕 에 따라 공 개 된 2020 년 한 해 와 분기 재무 보고.엔 터 테 인 먼 트 미덕 2020 년 연간 매출 액 1266 억 원전년 대비 11% 증가;영업 손실 128 억 원당기 순손실 180 억 원.한편엔 터 테 인 먼 트 미덕 회사 의 2020 년 분기 매출 액 은 신작 '레 전 드 4' 의 성공 적 인 진출 과 매출 의 증가 에 따라 470 억 원 으로 전년 동기 대비 95% 증가 했다.다만 신작 출시 를 앞 둔 마 케 팅 비용 등 광고 홍보 비용 이 늘 면서 영업 손실 32 억 원 과 당기 순손실 92 억 원 이 발생 했다.     

중국 게임 업계 관계자 들 에 따 르 면 엔 터 테 인 먼 트 미덕 이 연 매출 1266 억 원 에 이 르 는 데 에는 한 집 이 섞 여 있다. RENAISANCE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 의 홍콩 회 사 는 오락 미덕 에 월 753 억 원 의 매출 을 기 여 했 으 며, 오락 미덕 이 지불 한 대 가 는 앞으로 4 년 동안 중국 지역 의 '레 전 드' 를 중국 관련 회사 에 권한 을 부여 하 는 것 이다.현재 735 억 원 은 160 억 원 에 육박 하고 있 으 며, 아시아 에서 두 번 째 로 큰 인터넷 * 박 그룹 이 직접 지급 하고 4 년 안에 735 억 원 의 총액 을 달성 할 것 을 보증 하고 있 으 며, 오락 미덕 은 2020 년 재무 보고서 에서 총 매출 액 1266 억 원 을 직접 발표 한 것 을 보면 재무 보고 내용 이 위조 혐의 를 받 고 있 음 을 알 수 있다.
二、한국 의 오락 미덕 인 중국 합작 파트너 가 이미 중국 경찰 에 의 해 입 건 되 어 조사 되 었 다
    엔 터 테 인 먼 트 미덕 회사 의 중국 지역 협력 업 체 는 기 존 파트너 에 의 해 경찰 에 신고 되 었 고, 중국 경찰 은 이미 국제 형사 와 연합 하여 조 사 를 진행 하 였 으 며, 제 보 결과 에 따 르 면 엔 터 테 인 먼 트 미덕 중국 지역 협력 업 체 의 실제 통제 인 왕 일 한 이 홍콩 달러 를 출자 하여 구성 하 였 다. RENAISANCE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 이 홍콩 회 사 는 등록 자본 이 1 위안 인 홍콩 달러 인 데 도 4 억 4000 만 위안 (약 735 억 원) 의 엔 터 테 인 먼 트 미덕 을 내 놓 았 다. 그 납부 시점 은 바로 엔 터 테 인 먼 트 미덕 이 발표 되 기 전에 이 를 위해 중국 지역 원 협력 업 체 와 계약 을 파기 하고 홍콩 회사 의 품 으로 돌아 갔다.
    이 홍콩 회사 의 주 주 는 한 명 밖 에 없다. 왕 일 한 중국 정부 기관 이 공개 한 정보 에 따 르 면 왕 * 이라는 여 자 는 홍콩 마피아 와 해외 * 박 그룹 과 밀접 한 관 계 를 가진다. 그의 정부 인 후 샤 오 * 는 최초 로 IP 를 침해 한 두목 중 한 명 으로 그의 정부 가 중국 경찰 에 의 해 수 배 를 받 아 캄보디아 프놈펜 과 장기 적 으로 자 취 를 감 추 었 다.원 격 조종 지휘 왕 * 국내 에서 위법 활동 을 하 다.

   


엔 터 테 인 먼 트 미덕 회 사 는 인터넷 게임 개발 및 권한 수여 기업 으로서 그 주요 수입 원 은 중국 지역 이다. 현재 중국 정부 가 인터넷 * 박, 저작권 침해 및 텔 레 콤 사기 등 사 이 버 범죄 에 대한 타격 이 더욱 엄격 해 지고 있다. 2020 년 데이터 에 따 르 면 중국 경찰 이 사 이 버 범죄 사건 2800 여 건 을 수 사 했 는데 이것 은 엔 터 테 인 먼 트 미덕 회사 가 2021 년 하반기 에 경영 상황 이 낙관적 이지 않다 는 것 을 알 수 있다.현재 주 가 를 보면 중국 경찰 이 엔 터 테 인 먼 트 미덕 과 파트너 들 을 상대 로 행동 하면 엔 터 테 인 먼 트 미덕 주 가 는 허리 가 잘 릴 수 있 으 므 로 투자 자 및 파트너 에 게 불필요 한 손실 을 입지 않도록 조 심 스 레 선택 하 시기 바 랍 니 다.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
© Bản quyền 2009-2020 Mạng lưới du lịch việt nam      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap