Trang Chủ Tin tức thời gian thực không người lái Cộng đồng người chơi thời trang Lời khuyên cuộc sống Âm nhạc Đầu tư mạo hiểm Tài chính Lữ đoàn văn hóa Sức khỏe Khách sạn thông minh Trẻ em món ăn Địa ốc Thể thao Xe hơi giáo dục

International Engineering Exhibition 2023 (Jakarta, Indonesia) Successfully Opened

2023-09-14

The International Engineering Exhibition 2023 (Jakarta, Indonesia), hosted by Zhejiang Provincial Department of Commerce and co-hosted by Zhejiang Time's International Exhibition & Service, successfully kicked off in Jakarta International Expo (JIEXPO) of Indonesia on September 13th.

Zhejiang is home to a number of international contractors with rich experience in international engineering, who are broadly engaged in the infrastructure projects of countries along the Belt and Road Initiative by virtue of their strong technical strength, excellent service quality and social responsibility of "Constructed in Zhejiang". Indonesia, which enjoys a long history of friendly exchanges with China, is also an important partner of Zhejiang's foreign investment and cooperation.

International Engineering Exhibition 2023 (Jakarta, Indonesia) is organised in the form of exhibition within an exhibition called Construction Indonesia, the largest and most professional exhibition of construction and engineering machinery in Indonesia. Construction Indonesia this year has witnessed the participation of companies from a total of 32 countries and regions including China, the EU, Germany, South Korea, Malaysia and Singapore for its meetings and exhibition.

This exhibition has received strong support from local government departments, industry organisations and key enterprises in Indonesia, providing a professional platform for Zhejiang enterprises to have access to the engineering market in Southeast Asia. Exhibitors include Zhejiang Thermal Power Construction of China Energy Engineering Corporation, Huadong Engineering Corporation of PowerChina, Zhongtian Construction Group, Risen Energy, Zhejiang CHNT Group and other 10 Zhejiang enterprises, which have fully demonstrated the industry chain products and services innovation results of Zhejiang international contracting, and built up a good image of "Constructed in Zhejiang".

International Engineering Exhibition 2023 (Jakarta, Indonesia) focuses on the promotion of Zhejiang's progress in economy, society and international contracting, seizes the opportunity brought by the quality development of the Belt and Road Initiative and the rebound of the post-epidemic international infrastructure market, and empowers Zhejiang enterprises to look for opportunities for cooperation from Southeast Asian market and further expand the international engineering market. It plays an exemplary role in further promoting international contractors to establish alliance for more market share.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
© Bản quyền 2009-2020 Mạng lưới du lịch việt nam      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap