Trang Chủ Tin tức thời gian thực không người lái Cộng đồng người chơi thời trang Lời khuyên cuộc sống Âm nhạc Đầu tư mạo hiểm Tài chính Lữ đoàn văn hóa Sức khỏe Khách sạn thông minh Trẻ em món ăn Địa ốc Thể thao Xe hơi giáo dục

Congratulations to Founder of Waki International Group, Mr. Teo Choo Guan received the honorary Doctorate from Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand.

2022-01-11

Congratulations to the Founder of Waki International Group, President of Waki Buddhist Center and President of Waki Relic Musuem, Mr. Teo Choo Guan for being awarded the honorary Doctorate from Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

The reporters received the news from Thailand that the founder and chairman of Waki International Group, the President of Waki Buddhist Center and the President of Waki Relic Musuem, Mr. Teo Choo Guan has received the honorary Doctorate from Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

A person sitting at a podium with flowers and a crown

Description automatically generated with low confidence

According to the source, Mr. Teo Choo Guan grew up in a multiracial, multireligious and multicultural Malaysia. When he was young, he was a construction worker, this experience gave him the opportunity to meet up and make friends with different ethnic groups. Growing up in such an environment has made him realize that "respecting different religions, integrating into each other's culture, and tolerating each other's differences" could lead to a happy and harmonious life together.

Website

Description automatically generated

Mr. Teo Choo Guan has received various recognitions due to his contributions as listed below: the International Tara award in 2013, the honorary Master from Mahachulalongkornrajavidyalaya University in 2016, Pillar of Asoka award in 2018, Gold Phra PathomChedi award in 2019, Sweden World Peace award in 2019 (the first Malaysian to receive this honorary award), "Golden Tripod Award on Global Chinese Role Model" and "China 70th Anniversary Special Contributors Award on Global Buddhism Contribution Award. In addition, Waki International Group has also received on "Global Enterprise Outstanding Contribution Award”.

Text, letter

Description automatically generated

Mahachulalongkornrajavidyalaya University is one of the oldest Buddhist University in Thailand and recognized and accepted by Inernational Educational Organisations. The university was founded in 1887 by King Chulalongkorn. The university is a highly acclaimed public University in Thailand.

A picture containing indoor, person

Description automatically generated

MCU aims to promote academic excellence in Buddhist Studies and other related subjects and to form a community of Buddhist scholars in Buddhism, Education, Humanities, and Social Science with the Core-Buddhist Subjects incorporated in all majors. In the recent years, the University has organized and promoted the international public relationship in the Buddhist events, such as “Conversation within Mahayana and Theravada”, International Buddhism Meeting, International Council for the Day of Vesak. It has played an important role in promoting mutual understanding and enhancing the friendship between Buddhists in various countries in the world.

A picture containing text, person, people, posing

Description automatically generated

Mahachulalongkornrajavidyalaya University awarded the honorary doctorate to Mr. Teo Choo Guan for his contribution in Buddhist and social work in various countries. In the speech of Mr. Teo Choo Guan, Mahachulalongkornrajavidyalaya University awarded the Honorary Doctorate to him is not just the honour of family, but also the honour of Waki International Group. It reflects the friendly affection of the Thai Buddhist Community for the Buddhists in the world.

A person standing in front of a sign

Description automatically generated with medium confidence

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
© Bản quyền 2009-2020 Mạng lưới du lịch việt nam      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap